Artykuły
  • Register

Inteligentny-Start Logo-programuProgram «Inteligentny Start» to przedsięwzięcie, którego ideą jest wspieranie polskich studentów i absolwentów zagranicznych uczelni.

Celem programu jest umożliwienie przedstawicielom Polonii – aktualnym studentom lub absolwentom uczelni zagranicznych mieszkającym w kraju, w którym ukończyli studia – zdobycia doświadczenia zawodowego przez odbycie praktyk lub zapewnienie stałego zatrudnienia w zagranicznych oddziałach polskich firm.

Funkcją przedsięwzięcia «Inteligentny Start» jest zapewnienie polskim przedsiębiorstwom warunków do odkrywania nowych możliwości inwestycyjnych na zagranicznych rynkach dzięki wykorzystaniu potencjału rodaków mieszkających za granicą.

Poza oczywistymi profitami w postaci wzbogaconego życiorysu, młodzi ludzie zyskują łatwiejszy start zawodowy, często w prężnie rozwijających się przedsiębiorstwach oraz bardzo ważny kontakt z krajem ojczystym. Jest to niewątpliwie okazja do szlifowania swoich umiejętności, pogłębiania wiedzy, kwalifikacji oraz do zdobycia pierwszej, atrakcyjnej pracy.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: www.inteligentny-start.org, która od 9 maja b.r. stanie się w pełni gotową platformą wspólnego kontaktowania studentów z pracodawcami. Umożliwi ona zakładanie własnych kont, profili użytkowników obydwu stron, wysyłanie wzajemnych ofert współpracy oraz przekazywanie niezbędnych informacji.

Program jest finansowany ze środków fundatorów, samej fundacji oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przyłączenie się do inicjatywy jest bezpłatne (zarówno utworzenie kont na platformie internetowej, otrzymywanie informacji oraz poszukiwanie kandydatów). Jedyne koszty, jakie przewiduje program, to koszty zatrudnienia studenta bądź absolwenta ponoszone przez przedsiębiorców, które częściowo będą finansowane ze środków fundacji.

Do współpracy mogą przyłączyć się organizacje polonijne, organizacje studenckie, biura karier. Formalny warunek – przesłanie listu intencyjnego (w dwóch kopiach, podpisanych przez reprezentanta) oraz własnego logo. Przedsiębiorcy oraz studenci zobowiązani będą jedynie do uzupełnienia niezbędnych rubryk widniejących na platformie internetowej w celu utworzenia jasnego, kompletnego oraz wiarygodnego profilu.

«Inteligentny Start»