Artykuły
  • Register

Wydział Kultury Rady Miasta Łuck

Centrum Kultury w Lublinie

Towarzystwo Kultury Polskiej na Wołyniu im. Tadeusza Kościuszki

Wołyńska Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania

ogłaszają

VII Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Polskiej

dla mieszkańców Ukrainy

pod patronatem

Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku Beaty Brzywczy

Mera Miasta Łuck Mykoły Romaniuka

Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka

 

Patronat medialny – gazeta „Monitor Wołyński”

 

Założenia ogólne

1. VII Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Polskiej dla mieszkańców Ukrainy odbędzie się w dniu 28 lutego 2014 r. o godz. 14.00 czasu ukraińskiego. O miejscu prowadzenia konkursu zainteresowane osoby zostaną zawiadomione w późniejszym terminie.Konkurs jest imprezą otwartą, przeznaczona dla osób mieszkających na stałe lub czasowo na Ukrainie.

2. Celem konkursu jest propagowanie literatury polskiej na Ukrainie oraz integracja Polaków i Ukraińców, doskonalenie warsztatu artystycznego, konfrontacja dokonań twórczych.

3. Laureaci Konkursu wytypowani podczas eliminacji w Łucku wezmą udział w VII Polsko-Ukraińskich Spotkaniach Mistrzów Słowa, które odbędą się na początku kwietnia 2014 r. w Lublinie.

4. Laureaci VI Polsko-Ukraińskich Spotkań Mistrzów Słowa kwalifikowani są bezpośrednio do udziału w VII Polsko-Ukraińskich Spotkaniach Mistrzów Słowa bez udziału w eliminacjach konkursowych

5. Laureatom delegowanym z Ukrainy do udziału w VII Polsko-Ukraińskich Spotkaniach Mistrzów Słowa, organizatorzy zapewniają transport do Lublina i z powrotem oraz noclegi i wyżywienie w czasie pobytu w Polsce.

6. Laureaci delegowani z Ukrainy do udziału w VII Polsko-Ukraińskich Spotkaniach Mistrzów Słowa, w celu uzyskania wizy do Polski na 2 tygodnie przed wyjazdem (najpóźniej – w dniu 24 marca 2014 r.) muszą posiadać ważny paszport zagraniczny.

7. W przypadku braku ważnego paszportu zagranicznego we wskazanym dniu organizatorzy zastrzegają sobie prawo zamiany wytypowanych nagrodzonych laureatów, wyróżnionymi posiadającymi ważny paszport.

Warunki uczestnictwa

  • ukończone 15 lat;
  • przygotowanie repertuaru nie prezentowanego w poprzednich konkursach;
  • przygotowanie repertuaru z zakresu literatury polskiej w języku polskim lub ukraińskim. Wykonawca może reprezentować tylko jedną instytucję (np. szkołę, ośrodek kultury, klub);
  • zgłoszenie odbywa się do dnia 25 lutego 2014 r. poprzez złożenie KARTY UCZESTNIKA lub zgłoszenie telefoniczne

 

Zgłoszenia przyjmujеSofia Muliar (tel. +38 0979874574)

 

Kategorie konkursu:

A. TURNIEJ RECYTATORSKI

1. Repertuar uczestników obejmuje 2 utwory poetyckie w całości lub fragmentach lub 1 utwór poetycki i fragment prozy z literatury polskiej prezentowane w języku polskim lub ukraińskim;

2. O jakiejkolwiek zmianie repertuaru na każdym z etapów konkursu uczestnicy muszą natychmiast poinformować organizatorów;

3. Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 6 minut.

Uwaga: Przekroczenie limitu czasu przez wykonawcę może spowodować wyłączenie go z oceny przez Sąd Konkursowy.