Artykuły
  • Register

Mazowiecki28 października w wieku 86 lat zmarł Tadeusz Mazowiecki – ostatni premier PRL i pierwszy niekomunistyczny premier Polski po II wojnie światowej.

Tadeusz Mazowiecki zapisał się w wielu wydarzeniach najnowszej historii Polski. Był jednym z założycieli warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, jednym z założycieli oraz redaktorem naczelnym miesięcznika «Więź», pełnił funkcję posła na Sejm PRL III, IV i V kadencji. W 1976 związał się ściśle z ruchem opozycyjnym. Podczas strajków sierpniowych w 1980 roku znalazł się w Stoczni Gdańskiej wśród strajkujących robotników, wspierał ich negocjacje z władzami PRL, był ekspertem «Solidarności». W 1981 roku został redaktorem naczelnym «Tygodnika Solidarność». W czasie stanu wojennego został internowany. W 1989 roku brał udział w obradach Okrągłego Stołu.

W tym samym roku został pierwszym niekomunistycznym premierem Polski po II wojnie światowej. Rząd Tadeusza Mazowieckiego przeprowadził zmiany ustrojowe. Wprowadził swobody obywatelskie, zmienił godło i nazwę państwa, a także dokonał zmian w konstytucji. Wprowadził także plan Balcerowicza, który uruchomił reformy gospodarcze, w tym urynkowienie gospodarki. Rząd Tadeusza Mazowieckiego wybudował fundamenty wolnej Polski, a także wyznaczył kurs polskich przemian w kierunku prorynkowym, prozachodnim i proeuropejskim.

W latach 90-tych pomagał, gdy potrzebny był kompromis w sprawie nowej konstytucji. Został wyznaczony przez Komisję Praw Człowieka ONZ na specjalnego sprawozdawcę konfliktu w byłej Jugosławii. Był posłem na Sejm RP w latach 1991-2001. Od 2010 r. pełnił funkcję doradcy prezydenta Bronisława Komorowskiego ds. polityki krajowej i międzynarodowej.

Po śmierci Mazowieckiego opuszczono flagi do połowy masztu przy Pałacu Prezydenckim, Belwederze, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także przy siedzibach wielu urzędów. Pogrzeb Tadeusza Mazowieckiego, który odbył się 3 listopada, miał charakter państwowy. Na ten dzień w całym kraju została ogłoszona żałoba narodowa.

Prezydent Bronisław Komorowski podczas pożegnania w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie powiedział: «Tadeusz Mazowiecki dobrze zasłużył się Polsce».

MW