Artykuły
  • Register

afisha9148 view 65534121 marca w Łucku odbyło się spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Poezji. Teatr Lalek zgromadził wielu miłośników tego gatunku literackiego.

Wieczór, zorganizowany dzięki inicjatywie Pana Wasyla Worona, rozpoczął się od prezentacji zapisu poezji śpiewanej z 1992 roku. Te nagrania zachowały się dzięki pracownikom Wołyńskiej Telewizji.

Bohaterem wieczoru był Ihor Pawluk, uczestnik wielu międzynarodowych festiwali i spotkań literackich poświęconych wołyńskim, jak również ukraińskim pisarzom i poetom, m.in. w Estonii, Gruzji, Rosji, Białorusi, Polsce, Turcji, Irlandii i Stanach Zjednoczonych. Obecnie jest pracownikiem naukowym Sekcji Literatury Ukraińskiej XX wieku w Instytucie Literatury im. Tarasa Szewczenki Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie, a także profesorem Uniwersytetu Iwana Franki we Lwowie. Jest również członkiem zespołów redakcyjnych czasopism dotyczących literatury i sztuki: «Teren», «Zołota Pektoral», «Dzwin», «Ukrajinśka literaturna gazeta». W 2013 roku otrzymał Nagrodę angielskiego PEN Clubu. Na scenie zaprezentował swoje poetyckie utwory z książki «Męskie wróżby»przetłumaczonej przez Tadeusza Karabowicza na język polski, a następnie odpowiadał na pytania publiczności. Oprawę muzyczną zapewnił duet «Prostir Muzyki» oraz Serhij Szyszkin.

Swoje utwory zaprezentowała także poetka młodej generacji z Łucka Olena Paszuk, doktor nauk humanistycznych (filologia), starszy wykładowca katedry teorii literatury oraz literatury zagranicznej Instytutu Filologii i Dziennikarstwa Wschodnioeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu imienia Łesi Ukrainki. Jej utwory publikowano w wielu czasopismach literackich i antologiach. Wydała pięć tomików wierszy. Oddzielne poezje zostały przetłumaczone na język polski, bułgarski i ormiański. Laureatka wielu konkursów literackich na Ukrainie. Od roku 2002 jest Członkiem Narodowego Związku Pisarzy Ukrainy. Jej wiersze w języku polskim odczytała Jadwiga Demczuk, która była tłumaczem tych tekstów.

MW

****

Matko

niewolnico swoich dzieci

jak to się stało

że przegapiłaś własne szczęście?

jak to się stało

że uwierzyłaś w swoją samotność?

nam po prostu wygodnie

kiedy codziennie rano

wieszasz słońce w naszym pokoju

a co wieczora kładziesz pod nasze poduszki

modlitwy

gdyby mnie ktoś zapytał

jaka jesteś

powiem tylko

że urodziłaś się pod Opieką Najświętszej Bogurodzicy

więc

zajrzeć w twoje oczy

to jakby grzesznikowi

wejść do kościoła

 

Olena Paszuk, na polski przetłumaczyła Jadwiga Demczuk