Artykuły
  • Register

img 1047Punkty Przyjmowania Ankiet Wizowych do Polski w Łucku i Równem zaczęły obsługiwać pierwszych klientów.

img 1130

W Łuckim okręgu konsularnym zaczęło się przyjmowanie ankiet wizowych przez firmę outsourcingową. Uroczyste otwarcie Punktu Przyjmowania Ankiet Wizowych w Równym odbyło się 17 kwietnia. W Łucku takie wydarzenie miało miejsce 20 kwietnia.

Otwarcie tych punktów ułatwi obywatelom Ukrainy otrzymanie wizy. Wymagana będzie tylko jednorazowa wizyta w punkcie wizowym. Po złożeniu dokumentów można będzie w tym punkcie zamówić dostarczenie paszportu z wizą do domu lub do biura.

Punkty Przyjmowania Ankiet Wizowych do Polski będzie obsługiwać indyjska firma VFS Global, która wygrała przeprowadzony przez ambasadę RP w Kijowie przetarg. Ta firma obsługuje na Ukrainie kilkanaście innych państw Schengen. „Przechodzenie na firmy zewnętrzne jest tendencją światową, - zaznaczył Konsul Generalny w Łucku Marek Martinek. - Grają tu przede wszystkim rolę względy bezpieczeństwa. Punkty Przyjmowania Wniosków Wizowych nie będą gromadzić takiej ilości osób, ponieważ zapisy do nich będą prowadzone na konkretną godzinę.

img 1062

Ten proces następuje na całej Ukrainie. Docelowo zgodnie z umową podpisaną z firmą VFS Global tych punktów na Ukrainie będzie 14. „Chcielibyśmy pokryć całą Ukrainę centrami wizowymi firmy zewnętrznej tak, żeby ułatwić maksymalnie obywatelom Ukrainy dotarcie do polskiej wizy," - mówi Marek Martinek.

Żeby złożyć dokumenty na wizę w Punkcie Przyjmowania Ankiet Wizowych klient powinien najpierw zapisać się internetowo (na witrynie internetowej www.polandvisa-ukraine.com) albo telefonicznie (call center: +38 044 5945496, +38 032 2351776, +38 050 1179053). Podczas rejestracji należy podać imię i nazwisko wnioskodawcy oraz numer paszportu. Call center jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00.

Następny krok – wizyta do punktu z paszportem, wypełnionym i podpisanym wnioskiem wizowym, dokumentami niezbędnymi do uzyskania wizy. Nie da się złożyć dokumentów drogą mailową czy faksem, trzeba to zrobić osobiście.

img 1069

W tym punkcie klient może liczyć na to, że wszystkie kserokopie, fotografie, ubezpieczenia i inne rzeczy, które mu są niezbędne, zrobi na miejscu. Oczywiście klient może przynieść ze sobą wszystko od razu, czyli zdjęcia, ubezpieczenia. „My nie będziemy zmuszać, żeby obywatel Ukrainy wszystkie te sprawy załatwiał tylko w tym punkcie. Ale dajemy także możliwość tym osobom, które przyjdą tylko z paszportem i ankietą, żeby tam na miejscu załatwiły wszystkie formalności, powiedział Marek Martinek.

Po oddaniu dokumentów klient będzie mógł spokojnie udać się do domu, natomiast ankieta zostanie zarejestrowana przez pracowników punktu. Punkt wizowy może zaproponować usługę dostarczania paszportu z wizą pod konkretny adres. Oczywiście ktoś, kto nie chce korzystać z tej usługi, może odebrać dokumenty w punkcie. Minimalny czas oczekiwania na wizę będzie wynosił 5 dni.

Usługi Punktu Przyjmowania Ankiet Wizowych są płatne. Musimy zapłacić około 200 hrywien za obsługę jednej osoby (wysokość opląt może się różnić w zależności od kursu walut). Za usługi ksero klient nie będzie płacił nic, natomiast dodatkowo musi zapłacić 30 hrywien za 6 zdjęć oraz za ubezpieczenie. Jeżeli zażyczy sobie dostawy dokumentów do domu – zapłaci 50 hrywien. Wyznaczenie daty składania wniosku wizowego jest bezpłatne.

img 1075

Wszystkich opłat można dokonać w kasie w punkcie wizowym. Tutaj też klient będzie musiał zapłacić 35 euro za wizę Schengen lub 20 euro – za wizę krajową. Wszyscy obywatele Ukrainy, którzy mają prawo do bezpłatnej wizy do Polski (np. osoby z Kartą Polaka, emeryci itd.) mimo wszystko będą musieli zapłacić za obsługę w punkcie wizowym. Wszystkie firmy turystyczne, akredytowane w Konsulacie Generalnym RP w Łucku, także będą musiały być obsługiwane przez firmę zewnętrzną.

Za pośrednictwem nowouruchomionych punktów będzie można składać wnioski o wizy Schengen, polskie wizy krajowe oraz tzw. wizy zakupowe (o wizach zakupowych MW pisał w nr 23 z 15.12.2011). Punkty w Łucku i w Równym będą mieć po 8 okienek. Jak zaznaczył Konsul Generalny RP w Łucku Marek Martinek, teoretycznie taki punkt będzie w stanie obsłużyć kilkaset osób dziennie.

Czeka na nas szczyt wakacyjny. Np. już w dniu dzisiejszym (w dniu oddania numeru – 25 kwietnia) na stronie www.e-konsulat.gov.pl nie można zarejestrować się na złożenie wniosku na wizę krajową w konsulacie w Łucku wcześniej niż 15 czerwca. Ze względu na to na początkowym etapie przewidziany jest tzw. okres przechodni, przez który zarówno punkty wizowe, jak i konsulat będą przyjmowały wnioski wizowe. Docelowo planuje się przejęcie przez te punkty praktycznie 100 proc. obsługi klientów. „W wyjątkowych wypadkach konsulat zawsze będzie gotowy do wydania wizy. Konsulat pozostawia sobie również wydawanie wizy dla VIP-ów – przedstawicieli władz, rektorów, naukowców, dziennikarzy, - powiedział Marek Martinek.

img 1094

Otwarcie punktów wizowych oznacza także, że można będzie w nich składać wnioski o wizy zakupowe. Otrzymanie pierwszej takiej krótkoterminowej wizy będzie wiązało się ze złożeniem wniosku wizowego, w którym dana osoba napisze, że jedzie na zakupy. Jeżeli ona pojedzie do Polski, dokona zakupów, przywiezie faktury lub dokumenty Tax Free, to na podstawie tych dokumentów będzie mogła otrzymać kolejną wizę tym razem wielokrotną i na minimum pół roku (decydować będzie suma zakupów). Zdaniem Konsula Generalnego w Łucku Marka Martinka wiza zakupowa powinna wyeliminować pośredników, dlatego że ona nie wymaga żadnych dokumentów, czyli nie jest potrzebny żaden pośrednik, który da lewe zaproszenie.

img 1112

Dodamy tylko, że punkty wizowe i Ambasada RP na Ukrainie zwracają uwagę na to, że nie współpracują z innymi pośrednikami, którzy proponują swoje usługi poza Punktem Przyjmowania Ankiet Wizowych.

Natalia DENYSIUK, Oksana CYMBALUK,

zdjęcia Oksany CYMBALUK

Ważne informacje:

Punkty Przyjmowania Ankiet Wizowych do Polski znajdują się:

- w Łucku – ul. Riwnenska 26

- w Równem – ul. Symona Petlury 22

Złożyć i odebrać dokumenty można od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 15.30.

Punkt nie będzie pracował w okresie ukraińskich i polskich świąt państwowych