Artykuły
  • Register

Zieba1Poeta, prozaik, publicysta Józef Zięba jest autorem opowiadań, siedmiu tomików wierszy i powieści „Dzierżak”. Ale chyba najbardziej wołyńskiego czytelnika zainteresują utwory tego autora, w których wspomina o miłym sercu Wołyniu.

 

W swojej książce „Znad Stochodu. Wspomnienia wołyńskie” autor opowiada o życiu osady na Wołyniu. Wydarzenia, o których opowiada w książce, miały miejsce w ostatnich latach II Rzeczypospolitej Polski do września 1943 roku. Na cykl wspomnieniowy składają się także książki „Miasto ocalenia” o Chełmie i „Lublin – miasto przeznaczenia” o Lublinie (ukazało się trzy tomy tej książki).

Zieba2

Wspominając o Wołyniu Józef Zięba pisze: „W dramatyczny ciąg dziejów Wołynia i Ziemi Chełmskiej wplątał się i mój życiorys z Powurskiem, pamięcią dzieciństwa rozpoznającego realia świata i mistykę istnienia; Kowel, Chełm i Łuck z cudowną ikoną Bożej Matki; Stochód i Maniewicze z pomnikiem Lenina i nieżyjącą już panią Kazimierą, Kostiuchnówka z grobami poległych legionistów. Splot dawnych dziejów, pamięć Rzeczypospolitej Obojga Narodów złączyły się ze współczesnością… (…) Łuck z wielkim litewskim zamczyskiem Lubarta przez sejm unijny w Lublinie z Kijowszczyzną włączony do Korony, zwycięstwo Jana Kazimierza pod Beresteczkiem, Powursk i legioniści Piłsudskiego znad Styru i Stochodu, polegli w walce o przywrócenie kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów i mój rozpoczęty na Wołyniu życiorys… niech pozostaną we świadomości łaskawego czytelnika już tylko literackim mitem i legendą”.

Zieba4

Józef Zięba urodził się 15 sierpnia 1932 r. w Powursku na Wołyniu (obecnie rejon kowelski w obwodzie wołyńskim). W 1943 roku, w czasie tragedii wołyńskiej, jego rodzina zostawiła swój dom i przeprowadziła się do Kowla. Wkrótce autor przeprowadził się do Chełma, gdzie w 1951 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego. W 1955 r. Józef Zięba ukończył studia polonistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (magisterium u prof. Ireny Sławińskiej). Pod kierunkiem prof. Zbigniewa Raszewskiego uzyskał w 1974 r. doktorat w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie. Jest założycielem i wieloletnim kierownikiem Muzeum im. Józefa Czechowicza w Lublinie.

Pawło PEREWEDENEC,
zdjęcie jest udostępnione przez Switłanę KRAWCZENKO