Artykuły
  • Register

glowna-brama-wejsciowa-doUniwersytet proponuje kierunek Ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim.

Studiując w Katedrze Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego, masz możliwość uczyć się na najlepszej uczelni w Polsce i zdobyć dyplom uznawany przez wszystkie kraje europejskie. Ukończone studia licencjackie można kontynuować na każdej europejskiej uczelni.

Program studiów licencjackich i magisterskich obejmuje naukę języka ukraińskiego, rosyjskiego i angielskiego. Studenci mają możliwość poznania zarówno języka ogólnego, jak i specjalistycznego (biznesu i ekonomii, mass mediów, turystyki i prawa), doskonalenia swoich umiejętności w zakresie przekładu. Proponujemy ponadto zajęcia z kultury i literatury prowadzone w tych językach. Studenci uczą się również rozumienia procesów politycznych i społecznych na Ukrainie, w Europie i na świecie.

Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów pozwalają absolwentom na podjęcie pracy w zawodzie tłumacza, dziennikarza, pracownika dyplomacji i branży turystycznej oraz prywatnych firm działających w Polsce i na Ukrainie, instytucji rządowych i pozarządowych, mediów i wydawnictw.

Wykaz dokumentów na stronie:

http://www.rekrutacja.uw.edu.pl/index.php/rekrutacja/wymagane-dokumenty

Dokładne informacje:

http://www.rekrutacja.uw.edu.pl/

https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S1-UKR-JRA&kategoria=studia_1

https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S2-UKR-JRA&kategoria=studia_2

http://www.ukraina.uw.edu.pl/glowna.html

e-mail: m.saniewska@uw.edu.pl

Rejestracja: https://irk.uw.edu.pl

Termin składania dokumentów – lipiec 2014.

Rozpoczęcie studiów – październik 2014