Artykuły
  • Register

Spotkania ukrainskie 512 maja na UMCS w Lublinie zawitali studenci z Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie. Uczelnia przygotowała dla nich specjalny program, otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

Wydarzenie o nazwie „Spotkania Ukraińskie” zostało zorganizowane w Inkubatorze Medialno-Artystycznym UMCS. Składały się na niego części naukowa oraz artystyczno-integracyjna. Studenci ze Lwowa i Lublina wysłuchali dwóch wykładów przedstawicieli Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego. Wolodymyr Pawliw opowiedział o współczesnym dziennikarstwie ukraińskim w personaliach i opowieściach, natomiast Otar Dowżenko rozwodził się na temat ukraińskich mediów na Majdanie i przeciwko Majdanowi.

W kolejnej części spotkania uczestnicy mieli okazję wzięcia udziału w otwarciu wystawy malarstwa studentów z Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS oraz skosztowania specjalnie przygotowanego poczęstunku. Był to przedsmak głównego punktu programu „Spotkań Ukraińskich”, czyli uroczystego koncertu z cyklu „Koty za płoty”, który wyreżyserował Piotr Goławski we współpracy z prof. Elżbietą Krzemińską. „Tak, jak koty wyskakują za płoty, tak my wyskakujemy poza swoje ramy” – stwierdziła profesor, witając licznie zebranych gości. Muzyczna uczta łączyła różne kultury i style muzyczne. Mogliśmy usłyszeć aranżacje utworów Anny German, Christiny Aguilery czy ukraińskich kompozytorów, a także ukraińskie pieśni ludowe. Na scenie spotkali się studenci z Polski i Ukrainy, a ich języki narodowe przeplatały się wzajemnie z muzyką na najwyższym poziomie. Wielu młodych artystów odbyło swój debiut sceniczny, a oklaskom nie było końca.

Studenci z Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie odwiedzili Polskę w ramach wymiany międzyuczelnianej z UMCS. Oba uniwersytety mają podpisaną umowę o współpracy.

Agnieszka BĄDER