Artykuły
  • Register

карта полякаKonsulaty Generalne RP na Ukrainie wydały Ukraińcom 7633 Kart Polaka.

O tym poinformowała służba prasowa MSZ Polski w odpowiedzi na pytanie agencji Ukrinform.

MSZ informuje, że najwięcej takich dokumentów wydano we Lwowie (ponad 4 tys.) i w Winnicy (1,9 tys.), a najmniej – w Charkowie (351) i w Sewastopolu (27).

Według informacji polskiego MSZ łącznie wydano 46 tys. 514 Kart Polaka obywatelom Ukrainy.

Sejm RP uchwalił ustawę o Karcie Polaka we wrześniu 2007 roku. Zgodnie z ustawą ten dokument może zostać przyznany osobie, która nie posiada polskiego obywatelstwa albo zezwolenia na zamieszkanie na terenie RP i jest obywatelem jednej z 15 byłych republik radzieckich, w tym Ukrainy. Osoba ubiegająca się o Kartę Polaka musi udowodnić swoją przynależność do narodu polskiego, zwłaszcza udokumentować to, że jej przodkami byli Polacy.

Osoba, której przyznano Kartę Polaka korzysta z wielu ulg. Ma np. prawo do otrzymania bezpłatnej wizy do Polski, do bezpłatnych studiów na polskich uczelniach, ma ulgi na przejazd w transporcie, może legalnie pracować w Polsce bez obowiązku otrzymania specjalnego na to pozwolenia itd.

www.ukrinform.ua