Artykuły
  • Register

tansze studia 3 fot.-Maciej-Kaczanowski-www.dziennikwschodniWydział Politologii UMCS przygotował specjalną ofertę dla studentów z Ukrainy. Podejmując studia na największej lubelskiej uczelni, zapłacą oni nawet kilkaset euro mniej.

Opłata za studia na Wydziale Politologii UMCS będzie wynosiła 1250 euro dla Ukraińców – zamiast 2000 euro dla obcokrajowców z innych państw. Dziekan jednostki, profesor Grzegorz Janusz, tłumaczy, iż wprowadzenie niższego czesnego ma związek z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną Ukrainy i pragnieniem wsparcia jej młodych obywateli. Wydział oferuje takie kierunki studiów, jak: politologia, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia wschodnioeuropejskie oraz bezpieczeństwo narodowe. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej uczelni: www.umcs.pl

Uniwersytet powołał również pełnomocnika ds. Europy Wschodniej, którego zadaniem jest wspieranie studentów z tego regionu na różnych płaszczyznach życia, np. kontaktach z urzędnikami. Funkcję tę będzie sprawowała doktor Eleonora Kirwiel, która wyznaczyła terminy specjalnych dyżurów. Pełnomocnik może rozmawiać ze studentami w ich rodzimych językach.

Na UMCS studiuje kilkaset osób pochodzenia ukraińskiego. Zdecydowana większość z nich wybrała kierunki na Wydziale Politologii.

Agnieszka Bąder