Artykuły
  • Register

n5swuMdvObAObecnie coraz więcej młodych Ukraińców, szczególnie z Ukrainy Zachodniej, woli studiować w Polsce. Niektórzy jeżdżą tam w ramach programów wymiany, a inni na stałe studia.

Możliwości i ofert edukacyjnych jest dużo. Wielu Ukraińców jest przestraszonych faktem, iż trwałe studia wymagają dużych nakładów finansowych. Jednak Polskę można także zwiedzić studiując na Ukrainie. Aby uzyskać cenne doświadczenia, zapoznać się z krajem, nawiązać nowe kontakty i, co najważniejsze, pojechać do Polski bezpłatnie, trzeba osiągać wysokie wyniki w nauce i być aktywnym.

Przez kilka lat ukraińscy studenci korzystają z programów wizyt edukacyjnych do różnych polskich miast. W ramach 10-12-dniowych wyjazdów można zwiedzić połowę Polski, zapoznać się z politykami, działaczami publicznymi, poznać kulturę i tradycje narodu polskiego. Najbardziej popularne programy na Ukrainie to «Study Tours To Poland» i «Study Visits To Gdynia». Oba programy przyjmują studentów z czterech krajów: Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdawii.

Program «Study Tours to Poland»(STP) działa w największych miastach Polski od około ośmiu lat. Jest on projektem w ramach programu Polsko-Amerykańskiego Funduszu Wolności «Przekształcenia w regionie». Od 2007 roku w roli koordynatora STP występuje Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu i Fundacja Borussia z Olsztyna. Program ma na celu zapoznanie młodzieży z krajów Europy Wschodniej ze współczesną Polską, wymianę doświadczeń w zakresie demokracji i reform, tworzenia państwa prawa, lokalnych inicjatyw społecznych i rozwoju organizacji pozarządowych. W największych miastach Polski studentów przyjmują regionalne organizacje pozarządowe. Wizyty w ramach «STP» odbywają się na jesieni i wiosnę w grupach po 12 osób.

«Nigdy nie przestaję reklamować «Study Tours to Poland», bo to jest świetna możliwość dla studentów, by więcej dowiedzieć się o Polsce i poznać interesujących ludzi nie tylko w Polsce. Dzięki «STP» poznałem wspaniałe osoby, nawet z Kataru. Na początku tego nie rozumiesz, ale taki wyjazd może stać się decydującym w życiu» – mówi uczestnik wizyty, Taras Nazaruk ze Lwowa.

Study-Tours-to-Poland Chrystyna-ZacharowaTylko w 2013roku, w ramach programu, Polskę odwiedziło 217studentów (w tym 112 osób z Ukrainy), podzielonych na 19 grup. Istnieje też tak zwany drugi, wyższy etap – wizyty edukacyjne fachowców. W ramach tego projektu w zeszłym roku do Polski przyjechały 472 osoby z ośmiu krajów (247 z Ukrainy). Co ważne, jedna osoba nie może dwukrotnie uczestniczyć w programie.

«Programy wizyt obejmują różnorodne prezentacje, seminaria, spotkania, wykłady i dyskusje. Ważną dla gości pozostaje możliwość kontaktu z innymi uczestnikami grupy – aktywnymi i ciekawymi ludźmi. Integracja młodzieży z krajów Europy Wschodniej umożliwia zapoznanie się nie tylko z Polską, ale też z sąsiednimi państwami, a jest to jeden z głównych aspektów programu «STP» – mówią organizatorzy.

Aby zostać uczestnikiem programu i zwiedzić jedno z polskich miast, trzeba spełnić kilka wymagań: mieć wysokie oceny na uniwersytecie (dodaje się kopię indeksu), brać czynny udział w życiu uczelni, posiadać własną postawę obywatelską (napisać list motywacyjny). Dodatkowe plusy mogą zdobyć ci, którzy są zaangażowani w działalność społeczną. Niezbędnym dokumentem jest także opinia. Najlepiej, jeśli napisze ją autorytet w jakiejś dziedzinie. Przewagę ma też ten, kto już posiada wizę. Wszystko to załącza się do wniosku i wysyła do organizatorów.

W tym samym celu młodzież zapraszają organizatorzy wizyt studyjnych «Study Visits To Gdynia». Programem opiekuje się Centrum Współpracy Młodzieży. Ten projekt jest nieco młodszy – istnieje od 2012 roku i jest finansowany przez Urząd Miasta Gdynia. Młodzież z Ukrainy, Białorusi, Rosji i Mołdawii jest przyjmowana na 10-11 dni, w ciągu których poznaje Polskę, jej system edukacyjny i administracyjny, rozmawia z politykami i biznesmenami, zwiedza urzędy, organizacje pozarządowe itp.

Uczestnicy wyjazdów «Study VisitsTo Gdynia» też dzielą się na grupy. Wizyty odbywają się wiosną i jesienią.

W ramach obu programów zwracane są koszty podróży, zapewnione są: wyżywienie, noclegi, koszty komunikacji lokalnej i inne drobne wydatki, organizatorzy pomagają także w uzyskaniu wizy. Oznacza to, że każdy student może wziąć udział w konkursie i zwyciężyć, zwiedzić Polskę, która zwalczyła dziedzictwo radzieckie.

Należy dodać, że miasto Łuck w ostatnich latach miało przedstawicieli prawie w każdej wizycie sezonowej «Study Tours to Poland». W tym okresie Polskę zwiedzili studenci Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki oraz Łuckiej Politechniki.

Jurij HORBACZ

Zdjęcia Myrosławy Bajun i Chrystyny Zacharowej