Artykuły
  • Register

0002HGQLKX087AVL-C116-F4Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, najstarsza uczelnia w Polsce i jedna ze starszych w Europie, skończył 650 lat. Z tej okazji przez cały rok akademicki będą się odbywały uroczystości i imprezy.

Okres funkcjonowania uczelni wiąże się nierozerwanie z historią Polski. Dlatego też rocznica nie mogła obejść się bez echa wśród Polaków i ich władz. 9 maja odbyła się uroczysta gala w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, na której nie zabrakło znakomitych gości ze świata nauki. Dzień później miały miejsce główne uroczystości: msza święta w hołdzie Fundatorom w katedrze na Wawelu, Orszak Akademicki ulicami Krakowa, uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz widowisko muzyczno-historyczne „Universa – opera otwarta”. W uroczystościach wziął udział Prezydent RP Bronisław Komorowski. Kolejne dni przyniosły ze sobą następujące atrakcje – spacer po zabytkowej części uczelni, Międzynarodowe Regaty Ósemek Wioślarskich oraz odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci Króla Kazimierza Wielkiego.

Mimo wszechobecnej tradycji i doświadczeń historycznych, Uniwersytet idzie z duchem czasu w kwesti organizacji 650-lecia. Oprócz wyżej wymienionych uroczystości odbyły lub odbędą się liczne imprezy o różnorodnym charakterze: streetart, wieczór kultur, mecz piłki nożnej, II Festiwal Kultury Mediów, Noc Naukowców, wystawy, koncerty, pokazy oraz liczne konferencje naukowe. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: www.650.uj.edu.pl.

Uczelnia została ufundowana 12 maja 1364 roku przez króla polskiego, Kazimierza Wielkiego, jednak wraz ze śmiercią władcy w 1370 roku, przestała ona funkcjonować. Została odnowiona w 1400 roku przez Władysława Jagiełłę i z fundacji Jagwigi Andegaweńskiej, króla Polski. Przez pierwsze wieki istnienia szkoła nosiła nazwę Akademia Krakowska, by w 1817 roku zmienić ją na obecną, podkreślającą zawiązki z dynastią Jagiellonów. Przez lata uchodziła za najlepszą w Polsce i wyznaczającą trendy kulturowe czy naukowe, obecnie również piastuje pierwsze miejsce w rankingach szkół wyższych, choć w ostatnich latach dla UJ pojawiła się silna konkurencja – Uniwersytet Warszawski czy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wśród asolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego możemy znaleźć nazwiska najsławniejszych Polaków: Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego, Andrzeja Frycza Modrzejewskiego, Jana Sobieskiego, Mikołaja Kopernika czy Karola Wojtyły.

Obcenie w skład uczelni wchodzi 15 wydziałów, w tym oddzielna jednostka – Collegium Medicum. Studenci, których liczba oscyluje w okolicach 50 tysięcy, mogą kształcić się na kilkudziesięciu kierunkach studiów, w tym na najbardziej prestiżowych (prawo, ekonomia, medycyna) i tych innowacyjnych: sinologia, ochrona własności intelektualnej i nowych mediów, zarządzanie informacją czy migracje międzynarodowe. Na UJ uczy się wielu studentów zagranicznych z najróżniejszych stron Europy i świata, w tym spora grupa Ukraińców. Mają oni możliwość podjęcia studiów w języku angielskim oraz zapisania się na kursy języka polskiego.

Agnieszka BĄDER