Artykuły
  • Register

history art plakatOśrodek Działań Artystycznych DOROŻKARNIA zaprasza do udziału w konkursie plastycznym historypaint.pl, pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej.

To konkurs adresowany wyłącznie do dzieci i młodzieży narodowości polskiej, którzy żyją poza granicami Polski. Chcielibyśmy poznać Was i Wasze spojrzenie na historię Polski. Do konkursu zapraszamy uczestników w wieku 11 – 19 lat.

Może znacie historię Polski, a może chcielibyście ją odkryć? Ten konkurs to znakomita okazja. Zajrzyjcie do książek, porozmawiajcie ze swoimi rodzicami, dziadkami – być może oni coś Wam podpowiedzą? Do swej pracy wybierzcie jedno wydarzenie, które Waszym zdaniem ważne jest dla Polski. Może to wydarzenie miało wpływ na rozwój kraju, a może odwrotnie – zaprzepaściło te szanse? Może jest to wydarzenie powszechnie znane? Może to wydarzenie było możliwe, dzięki jakiejś postaci? Możecie sięgać po dowolne wydarzenie, z dowolnego okresu, musicie jednak uzasadnić swój wybór. Zachęcamy, byście w swych pracach odwoływali się nie tylko do historii najnowszej.

Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na dwóch wystawach w Warszawie (w wersji tradycyjnej  prezentowanej w pomieszczeniach oraz w wersji banerowej prezentowanej w przestrzeni publicznej) i wydrukowane w katalogach wystaw. Laureaci otrzymają egzemplarze katalogów oraz wydawnictwa płytowe i literackie polskich twórców.

Podzielcie się z nami swoimi refleksjami. Wasze spojrzenie na przeszłość Polski, będzie także lekcją historii dla publiczności odwiedzającej wystawy w Warszawie, Tarnobrzegu, Płocku, Kutnie, Toruniu i wielu, wielu miastach, w których zaprezentujemy ją w 2014r.

Życzymy twórczych pomysłów.

Opieka artystyczna: Katarzyna Krasowska, katarzyna@dorozkarnia.pl

Koordynator projektu: Iwona Okupska: iwona.okupska@dorozkarnia.pl

ADRES, POD KTÓRYM TRZEBA WYSŁAĆ PRACE

Dom Kultury DOROŻKARNIA

ul. Siekierkowska 28

00-709 Warszawa

JURY

Prace oceni jury w składzie: artyści plastycy, specjalista w dziedzinie historii Polski – pracownik uczelni wyższej, pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Prace oceniać będzie także jury młodzieżowe, w którego skład wejdą uczniowie warszawskich szkół oraz przedstawiciele pracowni plastycznych stołecznych ośrodków kultury. Decyzje jury są niepodważalne.

NAGRODY

Jury oceni prace przyznając I, II i III miejsce oraz wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej. Jurorzy wybiorą także prace do wystawy. Prace te znajdą się w drukowanym katalogu wystawy, będą także publikowane w Internecie. Autorzy tych prac otrzymają dyplomy oraz egzemplarze katalogu a także publikacje i wydawnictwa płytowe polskich artystów. Prace zostaną zaprezentowane na specjalnie zorganizowanym wernisażu, któremu towarzyszyć będzie koncert piosenki historycznej. Wydarzenie zostanie zorganizowane w listopadzie 2013r. (około Święta Niepodległości tj. przed lub po 11 listopada 2013r.). Prace zostaną zaprezentowane także w przestrzeni publicznej w formie wystawy banerowej.

Nadesłane prace nie będą zwracane ich autorom, pozostaną własnością organizatorów, którzy zastrzegają sobie możliwość ich publikowania. Autorzy prac wyrażają zgodę na rozpowszechnianie i publikację prac zgłoszonych do konkursu.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

Organizator zawiadomi autorów o terminie wernisażu, jednak nie zwraca kosztów ich podróży i pobytu w Warszawie.

Informacje o konkursie publikowane są na stronie www.historypaint.dorozkarnia.pl oraz www.facebook.com/Historypaintpl .

Regulamin konkursu wraz z metryczką, którą należy nakleić na rewers pracy, można także pobrać na stronie internetowej „Monitora Wołyńskiego” www.monitor-press.com

Pobrać

regulamin_historypaint.pdf

regulamin_historypaint.pl.doc

history art plakat