Artykuły
  • Register

Program Gaude Polonia przeznaczony jest dla młodych twórców i tłumaczy z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Pobyt stypendialny w Polsce będzie trwał od 1 lutego do 31 lipca 2013 r. Stypendyści zostaną wyłonieni w drodze konkursu. Od kandydatów wymagana jest znajomość języka polskiego przynajmniej na poziomie podstawowym. Zgłoszenia do udziału w programie będą przyjmowane do 15 października 2012 r.

Program Stypendialny Ministra Kultury "Gaude Polonia" przeznaczony jest dla młodych twórców kultury oraz tłumaczy literatury polskiej z krajów Europy Środkowowschodniej, w pierwszej kolejności z Białorusi i Ukrainy.

Program służy budowaniu płaszczyzny zrozumienia i dobrych kontaktów na gruncie współpracy kulturalnej pomiędzy Polską, a jej bliskimi sąsiadami.

Pobyt w Polsce ma umożliwić stypendystom poznanie współczesnej kultury polskiej oraz doskonalenie warsztatu twórczego pod opieką uznanych twórców oraz instytucji w największych i najważniejszych ośrodkach kultury polskiej.

Kryteria i preferencje


Kandydaci:

Program stypendialny Gaude Polonia skierowany jest do następujących środowisk twórczych:

• plastycy,

• literaci,

• tłumacze z języka polskiego,

• muzycy,

• filmowcy,

• krytycy sztuki,

• krytycy literatury,

• specjaliści zajmujący się ochroną zabytków,

• muzealnicy

 

Dziedziny:

• literatura,

• przekład,

• nauka o literaturze,

• muzyka, plastyka,

• film,

• ochrona dziedzictwa kulturowego,

• teatr.

 

Preferencje:

• wiek do 40 lat (w uzasadnionych przypadkach 45 lat),

• kandydaci winni legitymować się znaczącymi osiągnięciami w swoich dziedzinach twórczości.

Kryteria formalne:

• obywatelstwo i miejsce stałego zameldowania na Białorusi, Ukrainie lub innym państwie Europy Środkowo-Wschodniej,

• pełne wyższe wykształcenie,

• znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację.

 

Szczegółowe informacje o programie Gaude Polonia i formularze zgłoszeń można uzyskać na stronie internetowej:

www.nck.pl/sub,pl,gaudepolonia.html

oraz w Narodowym Centrum Kultury w Warszawie (tel. +48-22-21-00-121, e-mail: bogumila.berdychowska@nck.pl).

Она хочет насрать мне "Песня огонек скачать"на руку, отозвался Натан.

Потом, словно по сигналу, девушки одновременно воткнули вязальные спицы прямо в резиновые костюмы.

Судя по вашему рассказу, насаждаемый "Crack 3d max 8 скачать"мистером Эрисоном военный психоз на Римо никоим образом не действует.

Изредка попадаются совсем "Скачать квейк 4"уж красные.

Это сообщение заинтересовало Анну, но поскольку Римо тоже "Реалтек драйвер скачать"присутствовал при заключении соглашения, разумнее было сразу по приезде расспросить его самого.

Или же найдешь Нелли Уилсона "Скачать песню таши таши"и уговоришь его спеть на нашем концерте.