Konkursy
  • Register

Projekt «Szkoła Lidera Polonijnego. Ja-Lider» ma na celu wspomaganie rozwoju polskich społeczności na Litwie, Łotwie, Białorusi, Ukrainie i w Mołdawii. 3 kwietnia ruszyła rekrutacja uczestników – podaje Fundacja Wolność i Demokracja.

W ramach projektu zaplanowano 11-dniowe warsztaty umiejętności liderskich, których celem jest przygotowanie uczestników do aktywnego i świadomego działania w środowiskach polskich za granicą oraz wyjazdy edukacyjno-poznawcze.

Organizatorzy zapewniają:

– 11 dni (10 noclegów) szkolenia umiejętności liderskich, skutecznej komunikacji, pracy w grupie, roli lidera, zarządzania projektem społecznym i efektywnej pracy zespołowej;

– zajęcia językowe i historyczne;

– warsztaty obywatelskie (wizyta w Sejmie i Senacie RP, spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowej);

– zajęcia integracyjne i wyjazdy krajoznawcze;

– zwrot kosztów dojazdu na szkolenie (na podstawie biletów).

Uczestnik cyklu szkoleń musi spełniać następujące warunki formalne:

– władać językiem polskim na poziomie dobrym;

– być członkiem 5 osobowego zespołu delegowanego przez organizację polską funkcjonującą na Ukrainie, Białorusi, Litwie, Łotwie lub w Mołdawii;

– mieć ukończony 16 rok życia, nie przekraczać 30 roku życia i być członkiem organizacji polskiej na Ukrainie, Białorusi, Litwie, Łotwie lub w Mołdawii;

– z własnej inicjatywy być zainteresowanym nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji, umiejętności liderskich i postaw obywatelskich.

Prawidłowo wypełnione zgłoszenie powinno zawierać:
– ankietę rekrutacyjną
– kartę kwalifikacyjną (w przypadku osób niepełnoletnich)
– tabelkę zbiorczą (plik Excel).

Uwaga! Będą przyjmowane jedynie kompletne wnioski.

Termin składania zgłoszeń: 3 kwietnia – 10 maja.

Termin szkolenia: 24 czerwca – 4 lipca.

Kontakt do koordynatora i nadsyłanie zgłoszeń: lazarz.kapaon@wid.org.pl

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

Na stronie Fundacji WiD są do pobrania: tabelka zbiorcza, ankieta rekrutacyjna, karta kwalifikacyjna osoby niepełnoletniej, regulamin oraz zaproszenie.

Źródło: wid.org.pl

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1