Konkursy
  • Register

Wydział Kultury Rady Miasta Łuck, Centrum Kultury w Lublinie i Towarzystwo Kultury Polskiej na Wołyniu im. Tadeusza Kościuszki ogłaszają XI Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Polskiej dla mieszkańców Ukrainy.

Założenia ogólne:

1. XI Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Polskiej dla mieszkańców Ukrainy odbędzie się 23 lutego 2018 r. O godzinie i miejscu prowadzenia konkursu zainteresowane osoby zostaną zawiadomione później. Konkurs jest imprezą otwartą, przeznaczona dla osób mieszkających na stałe lub czasowo na Ukrainie.

2. Celem konkursu jest propagowanie literatury polskiej na Ukrainie oraz integracja Polaków i Ukraińców, doskonalenie warsztatu artystycznego, konfrontacja dokonań twórczych.

3. Laureaci Konkursu wytypowani podczas eliminacji wezmą udział w XI Polsko-Ukraińskich Spotkaniach Mistrzów Słowa, które odbędą się w Łucku.

4. Laureaci X Polsko-Ukraińskich Spotkań Mistrzów Słowa kwalifikowani są bezpośrednio do udziału XI Polsko-Ukraińskich Spotkaniach Mistrzów Słowa, bez udziału w eliminacjach konkursowych.

5. W przypadku, gdy ktoś z laureatów XI Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Polskiej dla mieszkańców Ukrainy z powodów losowych nie będzie mógł wziąć udziału w XI Polsko-Ukraińskich Spotkaniach Mistrzów Słowa, organizatorzy zastrzegają sobie prawo zamiany jego jedną z osób, które zdobędą wyróżnienia.

Warunki uczestnictwa:

•    ukończone 15 lat;

•    przygotowanie repertuaru nie prezentowanego w poprzednich konkursach;

•    przygotowanie repertuaru z zakresu literatury polskiej w języku polskim lub ukraińskim. Wykonawca może reprezentować tylko jedną instytucję (np. szkołę, ośrodek kultury, klub);

•    zgłoszenie odbywa się do dnia 19 lutego 2018 r. poprzez złożenie KARTY UCZESTNIKA lub zgłoszenie telefoniczne.

Zgłoszenia przyjmują Sofia Muliar (tel. +38 0979874574) i Natalija Katrencikova (natalija.katrencikova@gmail.com).

 Kategorie konkursu:

A. TURNIEJ RECYTATORSKI
1. Repertuar uczestników obejmuje 2 utwory poetyckie w całości lub fragmentach lub 1 utwór poetycki i fragment prozy z literatury polskiej prezentowane w języku polskim lub ukraińskim;

2. O jakiejkolwiek zmianie repertuaru na każdym z etapów konkursu uczestnicy muszą natychmiast poinformować organizatorów;

3. Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 6 minut.

Uwaga: Przekroczenie limitu czasu przez wykonawcę może spowodować wyłączenie go z oceny przez Sąd Konkursowy.

Konkurs odbędzie się pod patronatem Rady Miasta Łuck, Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku i Prezydenta Miasta Lublin. Patronat medialny – «Monitor Wołyński».

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1