Konkursy
  • Register

Znasz li ten kraj31 marca – 2 kwietnia 2017 r. w Brzuchowicach k. Lwowa odbędzie się IX Konkurs Wiedzy o Języku i Kulturze Polskiej «Znasz-li ten kraj?»

 

Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież uczące się języka polskiego i zdobywające wiedzę o Polsce wyłącznie w placówkach prowadzących nauczanie języka polskiego poza systemem oświaty ukraińskiej tj.: szkołach sobotnich i sobotnio-niedzielnych (przy towarzystwach, parafiach, szkołach ukraińskich itp.); grupach fakultatywnych języka polskiego. Konkurs nie jest adresowany do szkół (czy też klas szkolnych) ogólnokształcących z polskim językiem nauczania.


Organizatorem Konkursu jest Konsulat Generalny RP we Lwowie. Placówka pokrywa koszty zakwaterowania uczestników z lwowskiego okręgu konsularnego. Chętnych do udziału w konkursie mogą zgłaszać placówki dydaktyczne spoza lwowskiego okręgu konsularnego. Koszty zakwaterowania uczestnika spoza lwowskiego okręgu konsularnego pokrywa sam zainteresowany lub Konsulat właściwy ze względu na lokalizację danej placówki


Konkurs będzie przeprowadzony w 3 kategoriach wiekowych, według klas w szkołach ukraińskich:
– grupa I: dzieci i młodzież klas V – VI,
– grupa II: młodzież klas VII – IX,
– grupa III: młodzież klas X – XI.


Każdy punkt nauczania ma prawo wytypować do udziału w Konkursie 9 osób, w tym maksymalnie do 3 osób z każdej kategorii wiekowej. Sposób wyboru reprezentantów danej szkoły czy punktu nauczania pozostaje w gestii nauczyciela.


Konkurs składa się z części pisemnej i ustnej. Wszyscy uczestnicy Konkursu biorą udział w obu etapach. Na wynik końcowy uczestnika składa się ocena umiejętności ucznia z obydwu sprawdzianów. W czasie trwania Konkursu językiem komunikacji jest wyłącznie język polski.


Część pisemna składa się z testu sprawdzającego wiedzę i umiejętności ucznia. Część ustna to rozmowa z komisją, w czasie której sprawdzana będzie: przygotowana wypowiedź ucznia, znajomość języka polskiego oraz ogólna wiedza ucznia. Komisja może zadać dodatkowe pytania z zakresu historii, geografii i szeroko rozumianej kultury.


Zgłoszenia do udziału w Konkursie powinny być dokonane przez ww. punkty nauczania języka polskiego (nie są przyjmowane zgłoszenia od osób prywatnych) w nieprzekraczalnym terminie 14 marca 2017 r.


Zgłoszenie do IX Konkursu należy przesłać na adres: barbara.pacan@msz.gov.pl, podając w tytule hasło «Znasz-li ten kraj - 2017».


Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy można pobrać tu.


Źródło: www.lwow.msz.gov.pl

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

VolynMedia

 

cz

 

tittle

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1