Konkursy
  • Register

konkursy

Fundacja «Wolność i Demokracja» realizuje projekt «Książka dla studenta» w ramach Programu «Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja 4».

Fundacja Wolność i Demokracja ogłosiła nabór kandydatów do programu stypendialnego w ramach projektu «Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja 4».

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na najlepszą publikację obcojęzyczną promującą historię Polski i najlepszą publikację w języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji, które zostały wydane w roku 2018.

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza osoby uczące historii i języka polskiego w polskich szkołach, polskich klasach, szkołach parafialnych lub innych polskich placówkach edukacyjnych poza granicami Polski do udziału w «Polonijnych spotkaniach z historią najnowszą».

Fundacja «Pomoc Polakom na Wschodzie» przyjmuje wnioski stypendialne na semestr wiosenny roku akademickiego 2018/2019. Nabór będzie trwał do 15 maja 2019 r.

Program Stypendialny Fundacji WiD skierowany jest do młodych nauczycieli polskiego pochodzenia, którzy rozpoczynają pracę zawodową w placówce oświatowej na Ukrainie lub pracują w niej nie dłużej niż 5 lat.

Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza wszystkich chętnych do udziału w VI Ogólnoukraińskim Dyktandzie z Języka Polskiego «Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy … po polsku!»

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór do nowego programu skierowanego do obcokrajowców – «Polonista. Program dla studentów polonistyki i studiów polskich 2019».

W ramach Programu Stypendialnego im. Stefana Banacha oferowane są stypendia na bezpłatne studia II stopnia prowadzone w polskich uczelniach publicznych.

Ogłoszono XIII edycję Konkursu im. Jerzego Giedroycia, w ramach którego będą rozpatrywane prace licencjackie, magisterskie lub doktorskie poświęcone polskiej historii, współczesności Polski lub stosunkom polsko-ukraińskim, obronione na Ukrainie w roku akademickim 2018/2019.

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

VolynMedia

 

cz

 

tittle

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1