Wiadomości
  • Register

W niedzielę 27 stycznia, na zakończenie Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan, w Kiwercach odbył się koncert bożonarodzeniowy, w którym uczestniczyli wierni różnych chrześcijańskich kościołów.

Corocznie 18–25 stycznia Kościół Rzymskokatolicki obchodzi Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan, żeby wszyscy wierzący w Chrystusa połączyli się w wierze i braterskiej miłości. Tak się złożyło, że kościół Najświętszego Serca Jezusowego w Kiwercach niedaleko Łucka można uznać za wzór (niestety, nie wszędzie powielany) takiej jedności. Dlaczego? Przypomnijmy historię świątyni.

Kościół w Kiwercach został wzniesiony w latach 1929–1933 ze składek miejscowych katolików. Od razu po II wojnie światowej władze sowieckie zamknęły świątynię. Przez długie lata po wojnie nie była ona wykorzystywana w celach religijnych. W 1991 r. budynek kościoła oddano Cerkwi Prawosławnej, a w 1993 r. w mieście odrodziła się parafia katolicka. Parafie obu wyznań zgodnie odprawiały msze w jednej świątyni. Po pewnym czasie prawosławna wspólnota zbudowała Cerkiew pw. Pokrowy Matki Bożej, a w kościele obecnie wspólnie z katolikami obrządku rzymskiego prowadzą nabożeństwa parafianie Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Właśnie z tego powodu tę świątynię można nazwać kolebką trzech chrześcijańskich parafii.

Ks. Krzysztof Orlicki, proboszcz katolickiego kościoła w Kiwercach, 27 stycznia zaprosił chrześcijan różnych wyznań na wspólne obchody przyjścia na świat Syna Bożego. Na koncert bożonarodzeniowy, oprócz katolików obrządku łacińskiego, przyszli prawosławni z ojcem Iwanem i ojcem Serhijem z Katedry Świętej Pokrowy Prawosławnej Cerkwi Ukrainy, parafianie Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów «Betlejem», grekokatolicy, przedstawiciele władz miejskich i rejonowych na czele z merem Wołodymyrem Żgutowym. Wśród honorowych gości był też ks. biskup Witalij Skomarowski, ordynariusz Diecezji Łuckiej Kościoła Rzymskokatolickiego.

Program koncertowy składał się z utworów Théodore’a Duboisa, Antonio de Cabezóna, Johanna Sebastiana Bacha, Mieczysława Surzyńskiego, Nortona Younga, które zagrał na organach Petro Suchocki, organista z łuckiej katedry, a także ze znanych utworów klasycznych i kolęd ukraińskich w wykonaniu zasłużonej artystki Ukrainy Zoi Komaruk. Koncert uświetnił swoim występem prawosławny dziecięcy chór Katedry Świętej Pokrowy w Kiwercach, a także katolicki zespół młodzieżowy z kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Równem. Uroczystość prowadzili Anna Sołodka i Eduard Sardaczuk z Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów «Betlejem».

Po koncercie odbyła się wspólna modlitwa, po której kolędy śpiewali już wszyscy widzowie zgromadzeni w kościele. Na spotkanie przyszło bardzo wielu ludzi – mimo, że w świątyni dostawiono dodatkowe ławki, kilkadziesiąt osób musiało słuchać występów na stojąco.

Tekst i zdjęcia: Anatolij OLICH

CZYTAJ TAKŻE: 

W RÓWIEŃSKIM KOŚCIELE ROZBRZMIEWAŁY KOLĘDY I PASTORAŁKI

ŚWIĘTO BOŻEGO NARODZENIA W DUBNIE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

 

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

VolynMedia

 

cz

 

tittle

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1