Wiadomości
  • Register

W Równem odbył się kolejny etap projektu «Wspomaganie rozwoju mniejszości polskiej na Ukrainie», w ramach którego powstać mają Innowacyjne Centra Aktywności Lokalnej.

30 września odbyło się już trzecie spotkanie poprowadzone przez trenerki Natalię Neczyporuk (Łuck) i Martę Andruszko (Lwów).  Projekt ma na celu aktywizowanie mniejszości polskiej i zachęcanie jej do działania.

Z prezentacji diagnozy potrzeb przeprowadzonej przez uczestników projektu wynika, że satysfakcjonująca jest ilość przedsięwzięć kulturalnych i prozdrowotnych w polonijnych środowiskach. Mniejszość polska potrzebuje jednak aktywniejszej integracji z Ukraińcami i intensywniejszej współpracy z lokalnymi władzami. Młodzież natomiast potrzebuje więcej kontaktów i spotkań z rówieśnikami z Polski.

Jesteśmy już na etapie krystalizacji pomysłów, które mają zostać wdrożone do grudnia bieżącego roku. Pomysły mają być: mierzalne, odpowiadać potrzebom lokalnego środowiska polonijnego, mają motywować do rozwoju i aktywności, być inspirujące, ciekawe i przede wszystkim powinny mieć długotrwały efekt i szerokie spektrum odbiorców. Liderzy organizacji, rodzice, uczniowie i nauczyciele tym razem opracowywali już konkretne plany wdrożenia swoich pomysłów, które zaprezentują na oficjalnym spotkaniu podsumowującym we Lwowie.

Centra Aktywnosci1a

Centra Aktywnosci2

Gospodarzem spotkania był Ukraińsko-Polski Sojusz im. Tomasza Padury. Pomieszczeń i sprzętu multimedialnego na potrzeby projektu użyczył Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Zasobów Naturalnych w Równem.

Koordynatorem projektu finansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą jest Fundacja «Wolność i Demokracja».

Centra Aktywnosci3

Centra Aktywnosci4

Ewa MAŃKOWSKA,

Ukraińsko-Polski Sojusz im. Tomasza Padury
Zdjęcia udostępnione przez Natalię Neczyporuk

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

VolynMedia

 

cz

 

tittle

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1