Wiadomości
  • Register

pl

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w Konsulacie powinny wykazać się bardzo dobrą znajomością języka polskiego (w mowie i w piśmie) oraz dobrą znajomością języka angielskiego (w mowie i w piśmie). Wymagana jest znajomość pracy przy wykorzystaniu komputera.

 

List motywacyjny wraz z kwestionariuszem (lub CV) należy przesłać do dnia 26 lipca 2018 r. włącznie na adres mailowy: luck.kg.sekretariat@msz.gov.pl

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

VolynMedia

 

cz

 

tittle

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1