Wiadomości
  • Register

logo konsulstvo pl

Konsulat Generalny RP w Łucku ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. wizowych.

 

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w Konsulacie powinny wykazać się umiejętnością pracy na komputerze, a także bardzo dobrą znajomością języka polskiego (w mowie i w piśmie).


List motywacyjny wraz z kwestionariuszem (lub CV) należy przesłać do dnia 15 maja 2018 r. na adres mailowy: luck.kg.sekretariat@msz.gov.pl

 

Konsulat Generalny RP w Łucku

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

VolynMedia

 

cz

 

tittle

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1