Wiadomości
  • Register

Od dnia 10 października 2017 r. obowiązuje nowy system rejestracji na rozmowę w celu uzyskania Karty Polaka – podaje Konsulat Generalny RP w Łucku.

Rejestracja odbywa się: 

1. Poprzez Internet na adres e-mail: luck.kg.rejestracjakp@msz.gov.pl
2. Pocztą na adres Konsulat Generalny RP w Łucku (ul. Dubniwska 22b, 43010 Łuck).

W korespondencji zwrotnej poprzez e-mail zostaną Państwo poinformowani o dacie i godzinie spotkania z konsulem.

Osoby, które prześlą zgłoszenie rejestracji pocztą, o dacie i godzinie spotkania z konsulem zostaną poinformowane telefonicznie.

Kolejność wpłynięcia zgłoszeń mailowych oraz pocztowych decyduje o terminie spotkania z konsulem.

Korespondencja w celu rejestracji powinna zawierać:
- imię i nazwisko;
- adres zamieszkania wnioskodawcy;
- numer telefonu kontaktowego;
- temat wiadomości e-mail: Rejestracja w sprawie przyznania Karty Polaka.

Każda korespondencja kierowana do Konsulatu w sprawie Karty Polaka powinna być sformułowana w języku polskim oraz zawierać wyżej wymienione dane osobowe. Konsulat Generalny RP w Łucku zastrzega sobie prawo nieudzielania odpowiedzi na korespondencję sformułowaną w innych językach niż polski bądź niezawierającą wymaganych danych osobowych.

Źródło: Konsulat Generalny RP w Łucku

CZYTAJ TAKŻE:

JAK PRZEDŁUŻYĆ WAŻNOŚĆ KARTY POLAKA

KONSUL DOROTA DMUCHOWSKA: «TO NIE JEST KONKURS WIEDZY O POLSCE»

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1