Wiadomości
  • Register

nauczyciele konf 2 memory.gov.ua23 czerwca podsumowano wyniki Letniej Sesji Naukowej Ukraińskiego Centrum Studiów nad Holokaustem «Tkuma», która w ciągu dwóch dni odbywała się w Łucku.

 

W konferencji prasowej poświęconej temu wydarzeniu brali udział: dyrektor Ukraińskiego Centrum Studiów nad Holokaustem «Tkuma» (miasto Dnipro) Igor Szczupak, przedstawiciel Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej w obwodzie wołyńskim Łesia Bondaruk i Jegor Wradij z Dniepropietrowskiej Akademii Medycznej. Poinformowali oni, że Letnia Sesja Naukowa to nieformalny dialog naukowców z nauczycielami, którzy bezpośrednio pracują z uczniami i wspierają ich działalność naukową. Do Łucka na to spotkanie w przybyło 17 nauczycieli i 11 naukowców z całej Ukrainy. Uczeni w swoich wystąpieniach poruszyli różne aspekty II wojny światowej i Holokaustu, m.in. rozmawiano o modelu zachowania kobiet, będących ofiarami Holokaustu, o mordach w więzieniach, w tym też w łuckim więzieniu w czerwcu 1941 r., problemie pamięci historycznej o II wojny światowej i próbowali również sprostować mit tzw. Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Uczestnicy wymienili się również opiniami, doświadczeniami i poradami metodycznymi.


Dyrektor Ukraińskiego Centrum Studiów nad Holokaustem «Tkuma» Igor Szczupak mówił o tym, jak ważna jest organizacja takich spotkań, pozwalających na integrację nauki klasycznej i nauczania. «Faktem jest to, że jedyną książką z historii przeczytaną przez większość ludzi w dzieciństwie jest podręcznik do historii. Wiedza historyczna zapada w pamięć właśnie w dzieciństwie, więc bardzo ważne jest, aby nauczyciele mogli uczestniczyć w takich spotkaniach, tym bardziej, że niektórzy z nich nie wiedzą, jak zrezygnować z totalitarnego dziedzictwa sowieckiego w obrębie pamięci historycznej» – powiedział Igor Szczupak. Podkreślił też, że: «Wojna rozpoczęta przez Rosję przeciw Ukrainie zaczęła się w umysłach ludzkich, zaczęła się z tego powodu, że wciąż istnieją pozostałości po partii komunistycznej. U podstaw tej pamięci historycznej leży koncepcja Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, która w Rosji nabyła cech quasi-religii». Ma to szczególne znaczenie dla współczesnego pokolenia, ponieważ według naukowca, żeby Ukraińcy zjednoczyli się w drodze ku Europie i ludzkich wartościach, należy «uczynić coś z pamięcią historyczną».


Dyrektor «Tkuma» powiedział, że jeśli historycy do tej pory nie znaleźli porozumienia w sprawie przeszłości historycznej, to oczywiste jest, że teraz nie potrafią zrozumieć, co się dzieje i dokąd zmierzają. «Nasze zadanie polega na tym, żeby pamięć historyczna uniezależniła się od sowieckiego systemu totalitarnego. Jeśli chodzi o współczesną rosyjską tendencję historyczną, to jest to zwykła postradziecka metodologia».


Igor Szczupak uczestniczył w obradach polsko-niemieckiej komisji, która przygotowała wspólny podręcznik do historii. Opowiedział on o szczegółach opracowania podręcznika, wspólnego dla krajów sąsiedzkich, podkreślił, że ten rodzaj pracy sprzyja większemu porozumieniu, szczególnie to dotyczy trudnych lekcji historii. Dodał jednak, że obecnie nie wyobraża sobie wspólnego podręcznika ukraińsko-polskiego, ponieważ «istnieją różnice w postrzeganiu wydarzeń przeszłości».


Na konferencji prasowej zapowiedziano ХІІІ Konkurs Międzynarodowy Prac Twórczych «Lekcje wojny i Holokaustu – lekcje tolerancji», poświęcony 75. rocznicy Tragedii Babiego Jaru i poinformowano, że jury konkursu wysoko ocenia prace przygotowane na podstawie wspomnień, ponieważ pomagają one w budowaniu więzi między pokoleniami.


Olga SZERSZEŃ
Foto: memory.gov.ua

 

POLECAMY TAKŻE: DYSKUSJE O KONFLIKTACH ETNICZNYCH

 

 

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1