Wiadomości
  • Register

Konf we Lwowie 2

We Lwowie w dniach 12–13 grudnia odbyła się konferencja «Oświata polska na Ukrainie: perspektywy i wyzwania.

 

 

 

Konferencja była ważnym etapem ewaluacji dwuletniego projektu «Biało-czerwone ABC» finansowanego ze środków MSZ w ramach konkursu «Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.», a także analizą sytuacji bieżącej i okazją do opracowania krótkoterminowych planów na przyszłość.


Na konferencji przedstawiono system polskiej oświaty na Ukrainie, główne założenia strategii rozwoju edukacji polskiej, przedstawiono ewaluację zrealizowanego projektu «Biało-czerwone ABC», wypracowano wnioski merytoryczne. Ważnym punktem spotkania były warsztaty dla nauczycieli w grupach tematycznych.


Wszyscy uczestnicy konferencji podkreślali wartość zrealizowanego programu, potrzebę kolejnego, pilną potrzebę kolejnych spotkań, dyskusji, warsztatów dla nauczycieli i liderów polonijnych.

 

Wiesław PISARSKI,
nauczyciel oddelegowany do pracy dydaktycznej do Kowla przez ORPEG

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

VolynMedia

 

cz

 

tittle

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1