Artykuły
  • Register

757825

„Kurier Wileński”, wydawany na Litwie, jest jedynym dziennikiem polskim w Europie Środkowo-Wschodniej. Od lat, jego głównym celem jest naświetlanie życia społeczności polskiej w tym kraju. Założony 1 lipca 1953 roku, wydał ponad 17 tysięcy numerów gazety.

„Kurier Wileński”, wydawany na Litwie, jest jedynym dziennikiem polskim w Europie Środkowo-Wschodniej. Od lat, jego głównym celem jest naświetlanie życia społeczności polskiej w tym kraju. Założony 1 lipca 1953 roku, wydał ponad 17 tysięcy numerów gazety.

„Kurier” jest liczącym się dziennikiem wśród mediów całego państwa litewskiego – są odnotowywane wydarzenia, rejestrowane fakty, które w ten lub inny sposób rzutują na stosunki polsko-litewskie, wpływają na nastroje, kondycję i pozycję społeczności polskiej w kraju nad Niemnem i Wilią.

Na stronach dziennika znajdziemy przegląd najważniejszych wydarzeń w dziedzinach kultury, nauki i sportu, gospodarczych i ze świata, informacje poświęcone zdrowiu i sprawom polskiej oświaty.

W „Kurierze Wileńskim” znajdziemy też wiele informacji praktycznych – np. aktualne kursy walut, adresy i telefony polskich organizacji, godziny Mszy św. w języku polskim w kościołach Wilna i Wileńszczyzny, bieżący repertuar teatrów i kin.

Główną siłą dziennika są informacje bieżące z życia kraju, reportaże, publikacje na temat teraźniejszości i przeszłości Wilna, wywiady z czołowymi politykami litewskimi i działaczami społeczności polskiej, aktualne komentarze i opinie w tematach budzących odgłos w społeczeństwie. Gazeta nie omija też zjawisk niepożądanych we własnym środowisku.

„Kurier Wileński” należy do Stowarzyszenia Dzienników Mniejszości Narodowych.

 W dniu 60-lecia „Kuriera Wileńskiego” pragniemy złożyć na ręce Wielce Szanownego Redaktora Naczelnego Pana Roberta Mickiewicza najserdeczniejsze koleżeńskie gratulacje i z okazji tak pięknego Jubileuszu życzyć całemu Zespołowi Redakcyjnemu „Kuriera” następnych sukcesów życiowych i zawodowych na niwie służby Polakom na Litwie.

 

Zespół redakcyjny Monitora Wołyńskiego

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1