Artykuły
  • Register

szlach Gedymin mapaZ inicjatywy Łuckiej Rady Miejskiej i przy wsparciu USAID «LINK» 12 grudnia 2012 roku odbyło się posiedzenie uczestników projektu «Szlak Gedyminowiczów».

W obradach wzięli udział burmistrz miasta Łucka Mykoła Romaniuk, przedstawiciele Urzędu Miasta Kamieńca Podolskiego, Ostroga, Dubna i Chotynia, parku narodowego «Zamki Tarnopola», kulturalno-historycznego parku narodowego w mieście Ostrogu, kulturalno-historycznego parku narodowego w mieście Dubnie, kulturalno-historycznego parku narodowego w mieście Łucku, Instytutu Historii Ukrainy NAN Ukrainy, a także koordynator programów ds. rozwoju turystyki w regionach Ukrainy w ramach projektu USAID «LINK», radca prezesa Komitetu Państwowego ds. Turystyki i Uzdrowisk Gennadij Druzenko.

Okres litewski do dziś jest mało zbadany w historiografii ukraińskiej. Mimo turystycznej atrakcyjności zabytków okresu litewskiego, na ukraińskim rynku turystycznym, brakuje produkcji ukształtowanej na podstawie historycznego dziedzictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Litwa w drugiej połowie 2013 roku, po raz pierwszy będzie pełnić prezydencję w Unii Europejskiej, co wzbudzi zainteresowanie dziedzictwem Wielkiego Księstwa Litewskiego i jego rolą w kształtowaniu się tożsamości europejskiej. Jest to świetna okazja do promowania na szczeblu krajowym i na europejskich rynkach turystycznych, historycznych ziem i miast Ukrainy, jej muzeów, parków narodowych, które są historycznie powiązane z Wielkim Księstwem Litewskim.

Strony podpisały protokół o zamiarze utworzenia wspólnego produktu turystycznego «Szlak Gedyminowiczów» i o połączeniu wysiłków, w celu jego promowania.

Uczestnicy spotkania utworzyli grupę roboczą, w celu zapewnienia prawnej formy współpracy w ramach projektu i działań wspólnych w 2013 r., jak również zbadania możliwości zagranicznego zaangażowania w projekt, zwłaszcza Litwy i partnerów. Koordynatorem grupy roboczej wybrano Gennadija Druzenkę.

Protokół jest otwarty do podpisania przez przedstawicieli innych miast i podmiotów rynku turystycznego, zainteresowanych realizacją projektu «Szlak Gedyminowiczów».

MW

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1