Artykuły
  • Register

Artykuły

«Cały film jest o próbie uchwycenia tego, co nam ucieka» – powiedział Maciej Gil, animator kultury i edukator filmowy, podczas projekcji filmu «Do widzenia, do jutra...»

100 lat temu, 17 grudnia 1918 r. Jakub Mortkowicz i Jan Gebethner założyli w Krakowie Polskie Towarzystwo Księgarni Kolejowych «Ruch».

Kiedy w 1903 r. imperator Rosji nakazał budowę linii kolejowej z Kijowa do Kowla, historia Antonówki nabrała rozpędu. Mała, biedna i zapomniana osada wygrała los na loterii. Wielką w tym zasługę miał pan na Horodźcu - Kamil de Pourbaix.

Film «Rejs» w reżyserii Marka Piwowskiego powstał w roku 1969, kiedy kończyła się epoka Władysława Gomułki i rozpoczynała się dekada «sukcesów» socjalizmu pod sekretarzowaniem Edwarda Gierka, gospodarza, przed którego wizytą trzeba było malować trawę na zielono.

Fotoreportaż poświęcam pamięci Stefana Pomerańskiego z Halinówki.

W cyklu artykułów o polskich nauczycielach, represjonowanych przez władze radzieckie w latach 1939–1941, proponujemy Państwa uwadze szkic biograficzny o Mechelu Glassie – dyrektorze Szkoły Żydowskiej nr 3 w Korcu.

Opisywanie historii map Wołynia nie przychodzi łatwo, gdyż własnej kartografii na tych terenach nie było do końca XVII wieku.

Kiedy na miejsce cmentarza w 2010 r. przybyła V Pielgrzymka byłych parafian, na uroczystości przyszli i Ukraińcy. W rozmowie jedna ze staruszek zapytała: «A gdzie podziali się Krasinkiewicze z Ziwki Starej, nasi sąsiedzi? Wiecie coś o Nich?»

«Jedyny polski malarz, którego obraz zawisł w jednym z najwspanialszych muzeów europejskich, w słynnym paryskim Luwrze» (Ignacy Witz «Polscy malarze, polskie obrazy»).

W cyklu artykułów o polskich nauczycielach, represjonowanych przez władze radzieckie we wrześniu 1939 r. – czerwcu 1941 r., proponujemy Czytelnikom «Monitora Wołyńskiego» szkic biograficzny o Aleksandrze Zglinickim – dyrektorze szkoły powszechnej we wsi Stołbiec w gminie Werba (obecnie rejon dubieński w obwodzie rówieńskim).

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

VolynMedia

 

cz

 

tittle

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1