Artykuły
Artykuły
  • Register

Artykuły

Sienkiewicz

Henryk Sienkiewicz był czytany, był potrzebny, był tłumaczony na inne języki, był własnością narodu jako pisarz, który nie zapomniał o swoich korzeniach i pamiętał, że w jego sercu bije polskie serce.

prusz 1

W cyklu artykułów o osobach represjonowanych przez władze sowieckie na Wołyniu w latach 1939–1941 proponujemy dziś szkic biograficzny o Andrzeju Pruszyńskim – jednym z przedstawicieli znanego szlacheckiego rodu Pruszyńskich.

tyg

«Tygodnik Ilustrowany» był chyba jednym z najciekawszych i najważniejszych czasopism drugiej połowy XIX wieku, poświęcających wiele miejsca tematyce krajoznawczej.

Lechowicz zag

Proponujemy dziś naszym Czytelnikom szóstą – ostatnią – część wspomnień Władysława Lechowicza, opracowanych przez jego wnuczkę Danutę Wielgosz z Przemyśla. Autor tego pamiętnika po siedmiu latach, czterech miesiącach i trzech dniach powrócił do rodzinnego Przeworska.

niepokalanki zag

W 1936 r. w klasztorze w Maciejowie rozpoczęło działalność czteroletnie Gimnazjum, którego pełna nazwa brzmiała: «Prywatne Gimnazjum Żeńskie im. Królowej Korony Polskiej Sióstr Niepokalanek w Maciejowie Wołyńskim».

apotheke

Na Ukrainie o solidności usługi, zjawiska czy przedmiotu świadczy przedrostek «euro». Na szyldach i w codziennym użyciu często spotkamy tu: «euroremont», «euroshop», «euromajdan», «towary z Europy». Czekam, aż punkty usługowe i sklepy zaproponują wreszcie nowy sposób na oczekiwanie na swoją kolej – «eurokolejkę».

Donbas forum

«Zapewnienie niezależności lokalnej prasy jest kluczem do kształtowania społeczeństwa obywatelskiego» – to główna teza dyskusji na temat denacjonalizacji mediów na Ukrainie, która odbyła się w ramach Donbas Media Forum 2018, zorganizowanego w Charkowie w lipcu.

Kossak 2

Wśród Kossaków zdolności artystyczne były tak naturalne, jak oddychanie. Żaden inny polski ród nie stał się synonimem rodziny artystów, malarzy, poetów. Ta krakowska rodzina przez pokolenia służyła swoim talentem kulturze i nauce polskiej. Opisana pędzlem historia Polski to spuścizna, z której do dziś korzystamy i która do dziś tak samo inspiruje i zachwyca.

krzyze zag

Pamięci Aleksandry Sadowskiej, c. Łucjana Cichockiego, która u schyłku swego długiego życia przekazała mi wspomnienia o Kamionce Nowej i tragicznych losach Jej rodziny.

Roszkowski zag

Kolegium Specjalne NKWD ZSRR skazało Michała Roszkowskiego, starszego sędziego Łuckiego Sądu Okręgowego, na osiem lat pozbawienia wolności za «prześladowanie członków Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy i osób zaangażowanych w działalność rewolucyjną».

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

VolynMedia

 

cz

 

tittle

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1